Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze privacy verklaring voor meer informatie.

Privacy Verklaring

AGHeermansPhotography respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerdmet betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Dit is de privacyverklaring van AGHeeremansPhotography. AGHeeremansPhotogrpahy bestaat uit één persoon: Alexandra Heeremans. AGHeeremanPhotography respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@agheeremansphotography.nl

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl

Contactgegevens:

*https://agheeremansphotography.nl/* Van Teylingenlaan 14* 1701AB Te Heerhugowaard* 06 – 83536913 KVK nummer: 80183824​

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.Met het voorzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.​

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.​​

AGHeeremansPhotography verwerkt uw persoonsgegevens die aan mij zijn verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten.
Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van u maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type​

AGHeeremansPhotography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:​
- Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
- Om thuisreportages te kunnen doen
- Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om jouw betaling af te kunnen handelen
- Fotografie Marjan Noteboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.​

Artikelen

Artikel 1- Wettelijke bepalingen.

1. Website( hierna ook "De Website"): https://www.agheeremansphotography.nl

​2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ("hierna ook de Beheerder")AGHeermansPhotography ..... Gevestigd te Gemeente Heerhugowaard, Met KVK nummer: 80183824

Artikel 2. Toegang tot de website.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. De content van de website.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties ( animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.​

Artikel 4. Het Beheer van de Website.

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment. De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers, schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale en internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

Artikel 5. Verantwoordelijken.

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd.

- Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
- Vanwege het schenken van de voorwaarden van deze privacy verklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.

U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@agheeremansphotography.nl

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens.

In geval van schending van enig wet-of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacy verklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9. Commerciële aanbiedingen.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet ( meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres (info@agheeremansphotography.nl)

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levensfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10. Bewaartermijn gegevens.

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Artikel 11. Cookies.

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst word op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
-Functionele cookies: Zoals sessie-en login cookies voor het bijhouden van sessie-en inlog informatie.
-geanonimiseerde Analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
- Geen overige cookies.

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het, het beheer en het verwijderen van de cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq​

Artikel 12. Beeldmateriaal en aangeboden producten.

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13. Toepasselijk recht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14. Contact.

Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Social Media

Instagram:

Via de website www.agheeremansphotography.nl wordt u doorgelinkt naar de Instagram pagina van AGHeeremansPhotography. Voor het privacybeleid van Instagram, zie link: https://privacycenter.instagram.com/policy​

Facebook:

Via de website www.agheeremansphotography wordt u doorgelinkt naar de Facebook pagina van AGHeeremansPhotography Voor het privacybeleid van Facebook, zie link: https://nl-nl.facebook.com/privacy/policy/

Foto’s: Mocht u op foto’s staan die tijdens één van de evenementen/ bijeenkomsten, workshops, etc van AGHeermansPhotography zijn gemaakt. Dan kan het zijn dat deze worden geplaats op de social media kanalen van AGHeeremanPhotography(website, facebook, Instagram, YouTube) AGHeeremansPhotography probeert altijd van te voren toestemming te vragen om deze foto’s op haar social media kanalen te mogen plaatsen. Helaas lukt dit niet altijd. Mocht u bezwaar hebben tegen een foto/ foto’s van u die op een van onze social media kanalen geplaats zijn, dan kunt contact met ons opnemen via ons contact formulier of info@agheeremansphotography.nl en zullen wij de foto(‘s) zo spoedig mogelijk eraf halen.